Gà ta thả vườn

245.000 235.000

Gà ta thả vườn được chăn theo phương pháp hữu cơ đảm bảo thịt gà thơm ngon, chắc thịt

Danh mục: