Showing all 11 results

Thủy - Hải Sản

Cá bống mú phú quốc

Thủy - Hải Sản

Cá Chim Phú Quốc – 500g

Thủy - Hải Sản

Cá Dìa Bông Phú Quốc

Giảm giá!

Thủy - Hải Sản

Cá dứa một nắng

120.000 110.000

Thủy - Hải Sản

Cá hồi Nauy

Thủy - Hải Sản

Cá hồi sạch

Thủy - Hải Sản

Cá Róc hồng Phú Quốc – 500g

Thủy - Hải Sản

Chả cá

Thủy - Hải Sản

Chả mực hạ long

Thủy - Hải Sản

Mực ống

Thủy - Hải Sản

Tôm sú organic